Orkiestra Dęta Big Bandu Fabryka Wełny

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...

Armed Forces Salute, Chantyman's_March, Czerwone Maki pod Monte Cassino, Marsz Kozietulskiego, Marsz z filmu "Jak rozpętałem 2 wojnę światową", Picador, Pierwsza Brygada, Rozszumiały się wierzby płaczące, Ułański Szyk, Washington Post,